Lista szkół - Powiat m. Olsztyn


Wybierz gminę:
szkoły gmina M. Olsztyn

AP Edukacja - Centrum Szkolenioowe w Olsztynie

10-900 Olsztyn
telefon:
AP Edukacja - Gimnazjum dla Dorosłych w Olsztynie
Małłków 3
10-113 Olsztyn
telefon: 0895276804
AP Edukacja - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłuych w Olsztynie
Małłków 3
10-113 Olsztyn
telefon: 0895276804
AP Edukacja - Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Olsztynie
Małłków 3
10-113 Olsztyn
telefon: 0895276804
AP Edukacja - Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego w Olsztynie
Małłków 3
10-113 Olsztyn
telefon: 0895276804
AP Edukacja - Policealna Szkoła Zawodowa w Olsztynie
Małłków 3
10-113 Olsztyn
telefon: 0895276804
ARCHIDIECEZJALNE PRZEDSZKOLE
Sosnowa 5 i 7
10-178 Olsztyn
telefon: 0895275193
Autorskie Gimnazjum Akademickie SKU ``GLOB``
Bydgoska 33
10-243 Olsztyn
telefon: 0895265680
Biuro Doradczo-Wydawnicze ``BeDeWu`` Michał Dorożko
dWOROCOWA 21/9
10-438 Olsztyn
telefon: 0895332739
Centrum Doskonalenia Nauczycieli TWP
Gałczyńskiego 21
10-089 Olsztyn
telefon: 0895279327
Centrum Edukacji ``OSKAR``
11 Listopada 5
10-104 Olsztyn
telefon: 0895353366
Centrum Edukacji Menedżerskiej i Doradztwa ``Innowator``
BOLESŁAWA JEZIOŁOWICZA 14
10-690 Olsztyn
telefon: 0692604711
Centrum Edukacji w Olsztynie
Mickiewicza 5
10-548 Olsztyn
telefon: 0895353983
CENTRUM KSZTAŁCENIA >ENGLISH FULL< OLSZTYN
SAPERSKA 1
10-073 Olsztyn
telefon: 0501257017
Centrum Kształcenia dla Dorosłych BIC
Metalowa 3
10-603 Olsztyn
telefon: 0895274975
centrum kształcenia i rozwoju zawodowego;b-c-s`
przemysłowa 8
10-418 Olsztyn
telefon: 0895321342
Centrum Kształcenia Ustawiczego
Bałtycka 37A
10-144 Olsztyn
telefon: 0895275191
Centrum Kształcenia Zawodowego Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Prosta 38
10-029 Olsztyn
telefon: 0895276188
Centrum Organizacji Kursów Zawodowych, Komputerowych i Języków Obcych
Gałczyńskiego 21
10-089 Olsztyn
telefon: 0895279327
Centrum Szkolenia ``SEKA``
Kard. St. Wyszyńskiego 1 pok. 217
10-457 Olsztyn
telefon: 0895320537
DOZÓR Ośrodek Doradztwa i Edukacji Kadr
Kołobrzeska 13/207
10-444 Olsztyn
telefon: 0895334745
Europejskie Centrum Edukacyjne Profess
Jana Pawła II 2/3
10-959 Olsztyn
telefon: 0895279958
Gimnazium Nr 17 Specjalne dla Uczniów Nieslyszących
Grzegorzewskiej 6
10-048 Olsztyn
telefon: 0895276834
Gimnazjum dla Dorosłych
K.R.Małłków 3
10-113 Olsztyn
telefon: 0895272455
Gimnazjum nr 1 - Specjalne dla Uczniów z Autyzmem, Sprzężonymi Niepełnosprawnościami oraz Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym lub Znacznym
Turowskiego 1
10-685 Olsztyn
telefon: 0895389250
Gimnazjum Nr 10 Mistrostwa Sportowego
Gietkowska 12
10-170 Olsztyn
telefon: 0895268312
Gimnazjum nr 11
Jagiellońska 8
10-271 Olsztyn
telefon: 0895264071
Gimnazjum nr 12 w Olsztynie
Sybiraków 3A
10-256 Olsztyn
telefon: 0895260331
Gimnazjum Nr 13
Jeziołowicza 2
10-690 Olsztyn
telefon: 0895416257
Gimnazjum Nr 14
Żytnia 71
10-822 Olsztyn
telefon: 0895278220
Gimnazjum nr 15 w Olsztynie
Bałtycka 151
11-041 Olsztyn
telefon: 0895239047
Gimnazjum nr 16 specjalne
Pstrowskiego 5a
10-049 Olsztyn
telefon: 0895279012
Gimnazjum nr 18 Specjalne Olsztyn Al.Piłsudskiego 42
Al.Piłsudskiego 42
10-450 Olsztyn
telefon: 0895335280
Gimnazjum Nr 19 Specjalne w Olsztynie
Al. Wojska Polskiego 35
10-228 Olsztyn
telefon: 0895265429
Gimnazjum Nr 2
K.R.Małłków 3
10-113 Olsztyn
telefon: 0895272455
Gimnazjum nr 20 Specjalne dla Uczniów z Chorobami Przewlekymi
Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
telefon: 0895394380
Gimnazjum nr 21 Specjalne Olsztyn Al.Piłsudskiego 56 A
Al.Piłsudskiego 56 A
10-450 Olsztyn
telefon: 0895330086
Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny w Olsztynie
Kard. St. Wyszyńskiego 11
10-456 Olsztyn
telefon: 0895333844
Gimnazjum Nr 23 Akademickie
BAŁTYCKA 4
10-136 Olsztyn
telefon: 0895276431
Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie
Kołobrzeska 9
10-444 Olsztyn
telefon: 0895331305

1 2 3 4 5 6 7 8